Korzyści ze szkolenia

Prism Diagnostics Polska / Korzyści ze szkolenia

ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT PRAKTYKA NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNO-ROZWOJOWEGO PRISM

Program certyfikacyjny PRISM Brain Mapping  to 3 dni intensywnego szkolenia oraz praca wdrożeniowa z mentorem przygotowująca do egzaminu. To nowe kompetencje, wiedza i skuteczne narzędzia.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym wyniku egzaminu końcowego Certyfikowany Praktyk PRISM nabywa uprawnienia do profesjonalnego korzystania z narzędzia, otrzymuje pakiet materiałów informacyjnych,  100 punktów PRISM w pakiecie startowym do dowolnego wykorzystania i dostęp do własnego konta online.

Konto on-line Praktyka PRISM umożliwia:

 • administrowanie on-line wszystkimi dostępnymi narzędziami PRISM,
 • generowanie on-line pełnych raportów, we wszystkich dostępnych wersjach językowych, jak również wybranych fragmentów raportów, na życzenie klienta
 • zamawianie punktów PRISM na swoje konto,
 • sprawdzanie na bieżąco stanu wysłanych/odebranych kwestionariuszy do narzędzi PRISM,
 • dostęp do „tutoriali”, które służą pomocą w nawigowaniu strony i korzystaniu z narzędzi,
 • korzystanie z gotowych zestawów kompetencji PRISM do oceny 360 stopni,
 • korzystanie z gotowych wzorców benchmarkingowych zawartych w systemie PRISM, jako pomocy,
 • samodzielne inicjowanie sesji Talent Finder, Career Match,Team Performance Diagnostics czy oceny 360 stopni.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Dla działu HR

 • Dowiesz się, jak przygotować trafne plany działań rozwojowych w swojej organizacji,
 • Poznasz zasady tworzenia ścieżek karier i programów rozwoju talentów,
 • Będziesz mogła zaproponować swoim pracownikom rzetelne psychometrycznie raporty, indywidualne i  zespołowe,
 • Nauczysz się jak przeprowadzić ocenę 360,
 • Zidentyfikujesz mocne i słabe strony zespołu, wzorce preferowanych zachowań spójnych z kulturą organizacyjną,
 • Zidentyfikujesz źródła stresu i konfliktów w organizacji.

Dla rekruterów

 • Zwiększysz trafność przeprowadzanych rekrutacji,
 • Będziesz potrafił tworzyć kompleksowe analizy profili kandydatów w odniesieniu do stanowiska pracy,
 • Nauczysz się jak korzystać z narzędzia PRISM Talent Finder i tworzyć benchmarki stanowisk.
 • Dopasujesz kandydatów nie tylko do stanowiska, ale także do specyfiki organizacji, zespołu i przełożonego.
 • Określisz potencjał rozwojowy kandydata w danej organizacji.
 • Zbadasz preferencje behawioralne, uzdolnienia zawodowe oraz kluczowe cechy kandydatów.
 • Dowiesz się jakie zachowania warto wzmacniać i rozwijać, tak aby  wykorzystać swój potencjał w pracy rekrutera.

Dla trenerów i coachów

 • Wyróżnisz się na rynku: będziesz jednym z pierwszych trenerów w Polsce oferującymi narzędzia PRISM Brain Mapping,
 • Nauczysz się wprowadzać model PRISM do projektów szkoleniowych/coachingowych i zwiększać ich efektywność.
 • Zaproponujesz swoim klientom pogłębioną analizę potrzeb szkoleniowych,
 • Zaproponujesz raporty bardzo precyzyjne, czytelne graficznie i  wysokiej trafności i rzetelności psychometrycznej.
 • Dowiesz się jakie zachowania warto wzmacniać i rozwijać, tak aby  wykorzystać swój potencjał w pracy trenera i coacha.
 • Dołączysz do międzynarodowej sieci Certyfikowanych Praktyków PRISM i będziesz mógł aktywnie wpływać na rozwój narzędzi, uczestniczyć w badaniach.
 • Otrzymasz atrakcyjne, licencjonowane akcesoria szkoleniowe oraz ćwiczenia, które pomogą Ci w pracy trenerskiej oraz coachingowej.

Dla menedżerów i liderów zespołów

 • Zwiększysz kompetencje w obszarze: kierowanie, motywowania, wywierania wpływu, motywowania, delegowania zadań i odpowiedzialności, komunikacji i współpracy.
 • Dowiesz się jakie zachowania warto wzmacniać i rozwijać, tak aby  wykorzystać swój potencjał w pracy menadżera.