O PRISM

Czym jest PRISM?

Narzędzie PRISM Brain Mapping służy do identyfikacji preferowanych zachowań ludzi, które bezpośrednio odnoszą się do relacji interpersonalnych oraz wyników pracy. PRISM Brain Mapping mierzy faktyczne preferencje zachowań ludzi, przy pomocy platformy on-line, oparte na wynikach badań amerykańskich i brytyjskich neurologów.

PRISM Brain Mapping stanowi istotne i wszechstronne wsparcie dla obszaru HR oraz pomoc dla trenerów biznesowych i coachów. Dzięki PRISM Brain Mapping możecie Państwo tworzyć, zarówno mapy preferowanych zachowań i profile poszczególnych osób, jak i zespołów, w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału. PRISM Brain Mapping można wykorzystać do przeprowadzenia procesu oceny 360o, benchmarkingu zawodowego, skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji czy jako narzędzie wspierające rozwój osobisty i zawodowy.

PRISM Brain Mapping mierzy 8 różnych typów zachowań wraz z siłą ich natężenia oraz identyfikuje 26 kluczowych czynników związanych z zachowaniem się człowieka w danej sytuacji. Pozwala to na przeprowadzenie analizy indywidualnych preferencji oraz zachowań i postaw człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym. PRISM dostarcza trzy odrębne profile, oraz „mapy” zachowania człowieka: jak on lub ona zachowuje się naturalnie; zakres, w którym on lub ona czuje, że należy zmienić to zachowanie zgodnie z wymaganiami sytuacji, aby osiągnąć kluczowe cele, oraz ogólny wzorzec zachowania, wskazujący jego/jej tendencję do zachowań prezentowanych przez większość czasu.

Dodatkowo narzędzie PRISM Brain Mapping dokonuje pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej oraz generuje raport tożsamy z „The Big Five” („Wielkiej Piątki”), odnoszący się do jednego z najszerzej i powszechnie stosowanych modeli osobowości.

Uniwersalność i dokładność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie zastosowanie w obszarze HR.