Opinie o PRISM

Prism Diagnostics Polska / Opinie o PRISM

„Narzędzie PRISM Brain Mapping stanowi znakomite uzupełnienie bazy narzędzi psychometrycznych, które z powodzeniem można wykorzystywać w różnych procesach związanych z zarządzaniem i rozwojem pracowników, liderów i zespołów. Różnorodność informacji, które są dostępne w raporcie PRISM pozwala zarówno Menedżerom, Ekspertom HR, Coachom i Trenerom na lepsze poznanie zasobów badanych osób oraz efektywniejszą pracę rozwojową w określonym biznesowym kontekście. Również dla Osoby korzystającej z badania, wyniki mogą okazać się cennym źródłem informacji na drodze zawodowego i osobistego rozwoju”.

Dr Anna Syrek-Kosowska – ekspert w zakresie Zarządzania Talentami, Executive Coach,
Dyplomowany Superwizor Coachingu (Coaching Supervision Academy UK, acc. EMCC app. ICF), Wykładowca MBA Executive

„PRISM BRAIN MAPPING to zestaw narzędzi psychometrycznych,  które wykorzystuję w pracy zarówno jako Coach i jako konsultant ds. kultury i zachowań organizacyjnych.  PRISM oferuje Raport Preferowanych Zachowań, który idealnie się sprawdza w pracy coachingowej, gdyż Coachee otrzymuje wgląd w swoje zachowania – te preferowane przez niego oraz wykonywane, co pozwala stwierdzić jego silne strony jaki i  bszary stresu  oraz frustracji.  Raport stanowi rzeczową  podstawę do opracowania program rozwoju. Ten sam raport – w miarę potrzeby można rozszerzyć (w dowolnym czasie)  o ocenę współpracowników i podwładnych, przekształcając go w ocenę 360°.

W pracy konsultanta ds. kultury organizacyjnej  znajduje zastosowanie raport PRISM wykonywany dla zespołu z mapami  preferowanych zachowań i profili poszczególnych osób oraz całego zespołu. Pozwala on zarówno na indywidualne jak i systemowe spojrzenie na zespół, celem wypracowania zmian i  stworzenia  takiego profilu zespołu w celu jak najlepszego wykorzystania jego potencjału.”

Dr Wioletta Małota -mentor, coach, wykładowca Collegium Civitas, autorka
książki „Jak z menedżera stać się przywódcą?” 

„Korzystam z badania Team Performance Diagnostic od 2015r. Jest ono dla mnie nieodzownym narzędziem do pracy w Coachingu Zespołowym – pokazuje kluczowe elementy składające się na efektywność zespołu w podziale na dwa kluczowe obszary: osiąganie wyników przez zespoły oraz wzajemne relacje.  Cenię to narzędzie za jego wielowymiarowość, prostotę prezentacji wyników oraz możliwość dodawania pytań otwartych.  Polecam dla wszystkich osób poszukujących skutecznych narzędzi do zespołowej diagnostyki”.

Edyta Ponarad-Team Coach and Facilitator

„Rekomenduję stosowanie narzędzi PRISM Brain Mapping w obszarze rozwojowym organizacji. Mapy PRISM stanowią doskonały punkt wyjścia do dalszego do projektowania „szytych na miarę” procesów szkoleniowych, jak również działań takich jak coaching czy też mentoring. Najbardziej istotną cechą PRISM jest jego rzetelność, która daje pewność podążania we właściwym kierunku oraz proponowania trafnych rozwiązań rozwojowych dla pracowników”

Marta Gochnio, Dyrektor ds. Programowych,
Future Centre Training Corporation