Produkty/Wersje PRISM

Prism Diagnostics Polska / Produkty/Wersje PRISM

PRISM PODSTAWOWY

PRISM „Podstawowy” jest „wstępnym poziomem” wersji PRISM Brain Mapping który nie wymaga informacji zwrotnej od Certyfikowanego Praktyka PRISM. W związku z tym jest idealny do stosowania na dużą skalę, na przykład w przypadku procesu rekrutacji kandydatów do pracy.

Ten rodzaj raportu zawiera:

 • ośmiowymiarową mapę profilu behawioralnego PRISM przedstawiającą naturalne preferencje badanej osoby do wykazywania różnego typu zachowań,
 • wynik pomiaru poziomu introwersji/ekstrawersji, skrócony opis profilu badanej osoby, raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy.

Wersja ta umożliwia także porównanie profilu kandydata z benchmarkiem stanowiskowym, zapewniając jak najlepsze jego dopasowanie do zespołu i firmy.

PRISM PERSONALNY

PRISM „Personalny” jest „drugim poziomem” wersji PRISM Brain Mapping. Opisuje nie tylko naturalne preferencje badanej osoby do wykazywania różnego typu zachowań, ale także sposób, w jaki potrafi je dostosować  do konkretnego środowiska, w którym przebywa, lub też do zaistniałej sytuacji, bądź pełnionej roli. 

Ten rodzaj raportu zawiera:

 • mapę Bazową, Zgodności lub Adaptacyjną,
 • wynik pomiaru poziomu ekstrawersji/introwersji, 
 • pełny opis profilu behawioralnego badanej osoby, raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy,
 • obejmuje wyniki analizy możliwości rozwoju kariery zawodowej, a także umożliwia dokonywanie porównań z benchmarkiem stanowiskowym.

Wersja ta wymaga informacji zwrotnej ze strony Certyfikowanego Praktyka PRISM i może być uaktualniona do wersji „Profesjonalnej”.

PRISM PROFESJONALNY

PRISM „Profesjonalny” jest „najwyższym poziomem” wersji PRISM Brain Mapping. Jest to wersja najbardziej rozbudowana i zapewnia użytkownikom wszechstronny wgląd w  preferencje behawioralne i preferencje zawodowe badanej osoby.

Ten rodzaj raportu zawiera:

 • mapę Bazową, Zgodności i Adaptacyjną,
 • wynik pomiaru poziomu ekstrawersji/introwersji,
 • pełny opis profilu behawioralnego badanej osoby,
 • raport preferencji zawodowych oraz uzdolnień zawodowych i preferencji środowiska pracy,
 • raport rozwoju kariery zawodowej,
 • wynik pomiaru poziomu inteligencji emocjonalnej –  „Wielką Piątkę”,
 • raport odporności psychicznej.

Wersja ta pozwala również na dopasowanie profilu kandydata do benchmarku, a w połączeniu z profilami innych osób, umożliwia stworzenie mapy całego zespołu.

Wersja “Profesjonalna” wymaga informacji zwrotnej od Certyfikowanego Praktyka PRISM i może być rozbudowana do poziomu Oceny 360 stopni.

PRODUKTY PRISM

PRISM 360

To przyjazne dla użytkownika narzędzie on-line, które umożliwia przeprowadzenie Oceny 360° przy minimalnym wysiłku i maksymalnych korzyściach. PRISM 360° dostarcza obszerny raport graficzny, który jest łatwy do zanalizowania i wykorzystywania oraz dostarcza informacji zwrotnej o kluczowym znaczeniu. W przypadku większości procesów oceny 360° otrzymujemy informację jak jest lub też jak nie jest, biorąc pod uwagę efektywność działania danej osoby. Ocena PRISM 360 ° zwraca również uwagę na to, z czego wynika zaistniała sytuacja. Daje to użytkownikowi wgląd w to, co na pierwszy rzut oka jest ukryte. Różnica ta daje ocenie PRISM 360° ogromną przewagę. PRISM 360° jest narzędziem, które bada silne strony, umiejętności, inteligencję emocjonalną i osobowość, a także daje możliwość pomiaru stopnia odporności psychicznej i oceny możliwości dalszego rozwoju kariery. W proces oceny może być włączone do 25 osób, w tym 1 kierownik, który może dokonać wyboru kluczowych kompetencji. Pozostałe 24 osoby mogą być podzielone na maksimum 4 różne kategorie.  PRISM 360°oferuje wybór kompetencji ogólnych, ale użytkownicy mogą również dobrać inne specyficzne kompetencje.

PRISM DOPASOWANIE KARIERY

Jest narzędziem on-line, służącym do budowania kariery, zaprojektowanym po to, aby umożliwić użytkownikom dopasowanie swoich preferencji behawioralnych, zdolności zawodowych i preferencji środowiska pracy do szerokiej gamy możliwości kariery. Raport obejmuje: ośmiowymiarową mapę przedstawiającą naturalne preferencje badanej osoby, wynik pomiaru poziomu ekstrawersji/introwersji, podsumowanie profilu badanej osoby, raport rozwoju kariery, a także preferencji zawodowych i preferencji środowiska pracy. Co więcej, profil behawioralny badanej osoby może być porównany z benchmarkami ponad 900 różnych stanowisk zebranych w wirtualnej bazie danych, która zawiera także informacje w zakresie zadań i działań związanych z pracą, wiedzy, umiejętności, zdolności, stylów pracy i wykształcenia wymaganego dla każdego stanowiska.

PRISM TALENT FINDER

Obecnie rynek pracy staje się coraz bardziej złożony, dlatego też trafna identyfikacja kandydatów posiadających potencjał do osiągania wysokiego poziomu wyników także stała się trudniejsza. Kluczowym wyzwaniem dla rekruterów staje się odróżnianie tych kandydatów, którzy poradzą sobie dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej, od tych którzy poradzą sobie dobrze na danym stanowisku.

PRISM Talent Finder jest prostym, szybkim i jednocześnie dokładnym narzędziem on-line służącym do dopasowywania ludzi do ról i stanowisk, znajdującym swoje zastosowanie w rekrutacji, rozwoju i zatrzymywaniu w firmie osób z potencjałem do osiągania wysokiego poziomu wyników pracy.

PRISM Talent Finder nie bazuje na ogólnych, uniwersalnych benchmarkach. Benchmark jest tworzony w oparciu o analizę wszystkich tych charakterystyk, które umożliwiają osiąganie ponadprzeciętnych wyników przez najlepszych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach podlegających benchmarkowi.

Poprzez przeprowadzenie procesu on-line na własnej platformie firmowej rekruterzy i ich zespoły mogą tworzyć dokładne benchmarki stanowiskowe ‘w minutę’, kiedykolwiek i gdziekolwiek na świecie się znajdą, a także z łatwością dzielić się nimi z zespołem.

Nie ma potrzeby ryzykowania w przypadku rekrutacji. Guru zarządzania Peter Drucker, wskazuje na to, że stawka jest bardzo wysoka:

„Są duże szanse, że aż do 66% decyzji o zatrudnieniu w Twojej firmie okaże się błędem już w czasie pierwszych 12 miesięcy.”

Jak działa PRISM Talent Finder?

Podstawową zasadą PRISM Talent Finder jest to, że naturalne preferencje zachowań i środowiska pracy każdego kandydata dostarczają trafnych predyktorów ich przyszłych wyników osiąganych w konkretnych rolach. Wykorzystując PRISM Talent Finder można  dokładnie, łatwo i szybko ocenić wszystkich aplikantów on-line porównując ich z Benchmarkiem oraz zobaczyć, jak oni wypadają na tle kluczowych wymogów dla danego stanowiska.

Profesor Herman Aguinis, Kelly School of Business, Indiana University, który przebadał ponad 600 000 osób w każdym zawodzie mówi:

„Należy stworzyć system, dzięki któremu będzie możliwe określenie tego, co jest miarą ponadprzeciętnych wyników w kontekście Twojego biznesu, jak możesz je zmierzyć i jak zidentyfikować tych, którzy osiągają wysoki poziom.”

Badania wskazują na to, że średnio ‘gwiazda zespołu’ jest o 85% bardziej produktywna niż pracownik przeciętny na stanowiskach pracy o średnim stopniu złożoności. ‘Gwiazda zespołu’ jest o 127% bardziej produktywna niż osoba przeciętna w większości złożonych prac (Hunter, Schmidt i Judiesch).

Czym jest Benchmarking Stanowiska i dlaczego jest on ważny?

Benchmarking Stanowiska polega na zidentyfikowaniu kluczowych czynników, które umożliwią osobie zatrudnionej na danym stanowisku osiąganie ponadprzeciętnych wyników pracy. Są to czynniki bądź cechy, które powinna posiadać osoba ubiegająca się o stanowisko. Powinny być także opracowane mierniki dla tych czynników. Stworzenie adekwatnego benchmarku stanowi pierwszy niezbędny krok na drodze do zatrudnienia właściwej osoby. Nie chodzi w tym przypadku po prostu o opis stanowiska czy roli, ale w większym stopniu o identyfikację DNA gwarantującego sukces na danym stanowisku.

PRISM Talent Finder daje możliwość wykorzystania dwóch metod na stworzenie Benchmarku Stanowiska, czyniąc je optymalne kosztowo, zarówno dla dużych, jak i średnich czy małych firm.

W pełni zautomatyzowany Benchmark Stanowiska

W pełni zautomatyzowany proces jest odpowiedni dla dużej liczby pracowników, którzy pełnią dokładnie tę samą rolę w danej organizacji. Ten proces jest w szczególności istotny dla ‘ról kluczowych dla realizacji misji firmy’- czyli takich, która mają największy wpływ na jej sukces.

Planner Benchmarkingowy

Planner jest odpowiedni do zastosowania w przypadku, gdy rola jest nowa lub jeżeli niewielu pracowników pełni tę samą rolę w organizacji.

Obydwie opcje mogą być wykorzystywane do weryfikowania dużych ilości kandydatów i natychmiastowo generują listę kandydatów uszeregowanych wg. zależności od ich dopasowania do benchmarku.

Istotność tworzenia Benchmarków Stanowiskowych oraz uzyskiwane dzięki nim rezultaty zostały podkreślone w następującym komentarzu w ‘The Business Times’, 4 Marca 2014:

„Korzyści ze stosowania Benchmarkingu Stanowisk do zatrudniania nowych talentów są nieograniczone i ogromne. Wyniki badań wskazują na to, że jeżeli benchmarki są przeprowadzane prawidłowo, wydajność w firmie zwiększa się o 30%, a retencja pracowników o 50%. Wydajność wzrasta, ponieważ preferowane zachowania wybranej osoby oraz jej kompetencje są dopasowane do wymagań stanowiska.”

PISM Talent Finder generuje wszechstronne, w pełni dopasowane do potrzeb klienta raporty, które są łatwe do zrozumienia i dostarczają pełny obraz stopnia dopasowania kandydata do danej roli.

W większości przypadków PRISM Talent Finder jest stosowany po tym, jak kandydat został sprawdzony pod względem kwalifikowalności na dane stanowisko, co oznacza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.  Nasi klienci mogą zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez zapraszanie na rozmowy kwalifikacyjne tylko takich kandydatów, których profile wygenerowane przez PRISM Talent Finder pokrywają się z benchmarkiem wymaganym do osiągania ponadprzeciętnych wyników w tej pracy. PRISM Talent Finder zapewnia skuteczne, oparte na preferencjach behawioralnych kandydata pytania do wykorzystania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

PRISM Talent Finder wykorzystuje tylko takie benchmarki, które zostały stworzone przez danego pracodawcę na potrzeby konkretnych ról. PRISM nie zaleca stosowania uniwersalnych szablonów benchmarkowych w firmach. Dla przykładu, benchmark dla roli ‘księgowego’ w małej firmie prywatnej najczęściej będzie bardzo różnić się od benchmarku dla roli ‘księgowego’ w dużej korporacji. PRISM koncentruje się na kluczowych cechach tych osób, które posiadają ścieżkę ponadprzeciętnych wyników w konkretnych rolach w organizacji.

PRISM Talent Finder jest stosowany w wielu różnych krajach i kulturach i został pozytywnie przyjęty przez wiele różnorodnych grup etnicznych. Ponieważ PRISM Talent Finder jest skorelowany z rzeczywistymi preferencjami powiązanymi z pracą, rezultaty mogą być podobne w różnych kulturach.

Szkolenie certyfikacyjne PRISM