Rzetelność narzędzia PRISM

Prism Diagnostics Polska / Rzetelność narzędzia PRISM

PRISM spełnia bardzo wysokie kryteria w zakresie trafności i rzetelności psychometrycznej. Jest to cecha profesjonalnych testów, dzięki którym mamy pewność, że uzyskane informacje są zgodne z rzeczywistością. Poza trafną oceną stanu obecnego, pozwala także z bardzo wysokim prawdopodobieństwem przewidywać, jak w przyszłości będzie funkcjonowała dana osoba w różnych sytuacjach.

Korzystając z danego testu, użytkownik chce posługiwać się narzędziem dokładnym, które precyzyjnie określa poziom danej cechy u badanych osób. Gdy poszczególne pozycje są spójne, to mamy pewność, że mierzą tą samą właściwość. O wysokiej rzetelności mówimy wtedy, gdy pytania badające ta samą cechę są do siebie podobne.

Alfa-Cronbacha

Najczęściej stosowaną miarą rzetelności danych skal jest Alfa-Cronbacha. Współczynnik ten przyjmuje wartości od 0 do 1. Im większa wartość tym większa rzetelność skali. Przyjmuje się, że wartości powyżej 0,7 oznaczają prawidłową rzetelność skali.

PRISM bada osiem zróżnicowanych wymiarów zachowania, tworzące cztery główne wymiary, które odpowiadają aktywności dopaminy, estrogenu, testosteronu i serotoniny.

 • Skoncentrowany na celu 0,926
 • Wykonawczy 0,896
 • Innowacyjny 0,918
 • Inicjujący 0,862
 • Szczegółowy 0,912
 • Oceniający 0,860
 • Wspierający 0,887
 • Koordynujący 0,881

Badania trafności i rzetelności PRISM zostały przeprowadzone na próbie aż 2135 osób reprezentujących szerokie spektrum zawodów, o zróżnicowanym wykształceniu (informatyków, sprzedawców, menedżerów, operatorów, logistyków, naukowców, pracowników administracyjnych i wiele innych).

Test – retest

Test-retest, czyli metoda powtórnego pomiaru to procedura sprawdzania rzetelności narzędzia badawczego polegająca na jego wykorzystaniu do badania tej samej grupy osób, w różnych odcinkach czasu. Im większa jest zgodność pomiędzy wynikami pierwszego i drugiego testu, w tym większym stopniu możemy traktować omawiany test jako rzetelne narzędzie pomiarowe.

Rzetelność dla badanej grupy ponad 2 tysięcy osób wyniosła:

 • Innowacyjny 0,83
 • Inicjujący 0,94
 • Wspierający 0,83
 • Koordynujący 0,84
 • Skoncentrowany na celu 0,84
 • Wykonawczy 0,78
 • Szczegółowy 0,87
 • Oceniający 0,85

Dla objaśnienia klasyfikacja siły korelacji według J.Guilford’a:

|r|=0|r|=0 – brak korelacji
0,0<|r|≤0,1 0,0<|r|≤0,1 – korelacja nikła
0,1<|r|≤0,3 0,1<|r|≤0,3 – korelacja słaba
0,3<|r|≤0,5 0,3<|r|≤0,5 – korelacja przeciętna
0,5<|r|≤0,7 0,5<|r|≤0,7 – korelacja wysoka
0,7<|r|≤0,9 0,7<|r|≤0,9 – korelacja bardzo wysoka
0,9<|r|<1,0 0,9<|r|<1,0 – korelacja niemal pełna
|r|=1|r|=1 – korelacja pełna

Trafność  prognostyczna

Trafność prognostyczna określa nam prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych skutków stanu aktualnego w przyszłości. Innymi słowy, na ile możemy być pewni, że dana osoba w przyszłości zachowa się tak, jak na to wskazują wyniki testu. Badania trafności PISM zostały przeprowadzone na 2132 kandydatach i dały następujące wyniki:

Trafność Liczba osób Procent osób
Bardzo wysoka 1153 54,1
Wysoka 861 40,3
Średnia 109 5,1
Mała 19 0,4

 

Trafność prognostyczna dla wybranych stanowisk: